Τι είναι το Coaching...
και τι δεν είναι;

coaching

Τι είναι το coaching; 

Σε λίγες γραμμές θα λέγαμε ότι υποστηρίζει/βοηθά τον άνθρωπο (coachee-αυτός που δέχεται το coaching) να ενεργοποιήσει το απόθεμα των δυνατοτήτων του και να απελευθερώσει το κρυμμένο δυναμικό του.

Το coaching πραγματώνεται σε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού και ευγένειας και το άτομο αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνο όν που έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και μπορεί να πάρει ορθές αποφάσεις για το μέλλον που επιθυμεί να φτιάξει για τον ίδιο. Είναι ελεύθερο να πάρει την υποστήριξη που χρειάζεται στο βαθμό που επιθυμεί για όσο διάστημα εκείνο το κρίνει απαραίτητο. Κάποιοι τυπικοί κύκλοι είναι 8-12 συναντήσεις για ένα θέμα που απασχολεί το άτομο. 

δύο ανδρες με άλλα κεφάλια

Τι δεν είναι το coaching; 

Παρόλο που αν φανταστούμε κύκλους που τέμνονται υπάρχουν κοινά σημεία με τη συμβουλευτική, τη ψυχολογία και την εκπαίδευση, υπάρχουν όμως κάποιοι σαφείς διαχωρισμοί.

-ποτέ δε δίνεις συμβουλές , αλλά κινητοποιείς το άτομο να αξιολογήσει δει και αξιοποιήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να παίρνει ορθότερες αποφάσεις και να επιτυγχάνει με ένα συστηματικό τρόπο που ο ίδιος θα επιλέξει τους στόχους του.

-απευθύνεται σε ψυχικά υγιείς προσωπικότητες, αν υπάρχει ψυχικό σύνδρομο οφείλει να το βλέπει ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει και συνδυαστικά πχ, ένας ψυχολόγος ή ψυχίατρος να παρακολουθεί το άτομο για την θεραπεία της κατάθλιψης και ένας life coach να τον υποστηρίζει στο να βάλει θετικότητα στη ζωή του, σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του από πιθανή την εργασιακή εξουθένωση (burn-out).

-απευθύνεται στο εδώ και στο τώρα και σε άτομα που θέλουν να κάνουν αλλαγές ή να αποκτήσουν μια καθαρή σκέψη απαλλαγμένη από τυφλά σημεία ή αυτογνωσία και νόημα (self-awareness)

-τα ατομα οφείλουν να είναι Coachable, να είναι δεκτικά στο να δοκιμάσουν και να χτίσουν νέες συμπεριφορές ώστε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την αλλαγή.

-δεν εκπαιδεύεις σε τεχνικές, αλλά χρησιμοποιείς πλήθος εργαλείων και συστημικής προσέγγισης, ώστε να βοηθήσεις το άτομο να επιτύχει στη διαδρομή που έχει επιλέξει. 

Κατερίνα Αντωνοπούλου

Οργανωσιακή ψυχολόγος | Πιστοποιημένη Executive Coach | Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Επικοινωνία

antonopouloukaterinacoach@gmail.com