Εκπαιδεύσεις

Κατερίνα Αντωνοπούλου

Παρουσιάσεις Σεμινάρια

Πιστεύουμε πολύ στη δια βίου εκπαίδευση τόσο για εμάς όσο και για τους εκπαιδευόμενους μας.
Λατρεύουμε να είμαστε σε αίθουσα ή δια ζώσης και να υλοποιούμε επιστημονικά και διασκεδαστικά σεμινάρια βασισμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα που άπτονται την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
Θεματικές ανάμεσα σε άλλες: Θετική Ψυχολογία, Ηγεσία, εργασιακή ψυχολογία, Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Εφαρμοσμένη κοινωνική ψυχολογία και workshops

Κατερίνα Αντωνοπούλου

Οργανωσιακή ψυχολόγος | Πιστοποιημένη Executive Coach | Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Επικοινωνία

antonopouloukaterinacoach@gmail.com