Μάθετε για εμάς

πέτρες σε παραλία

Η αρχική ιδέα

Η ιδέα της δημιουργίας αυτού του εκπαιδευτικού hub, προέκυψε γιατί ως στελέχη επιχειρήσεων μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου executive/team/career coaching σε στελέχη άλλων εταιριών και ιδιαίτερα πολυεθνικών.

Τα τελευταία χρόνια, η ευθύνη της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των στελεχών έχει αλλάξει. Έχει μετακινηθεί από υπόθεση των εταιριών σε ατομική υπόθεση, για αυτό μιλάμε και για την αυτό-ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, παλιότερα ήταν ευθύνη των εταιριών να αναπτύξουν τα στελέχη τους και αυτό είχε ένα περιορισμό, καθώς δεν υπήρχε σύμπνοια ανάμεσα στα όνειρα του ατόμου και της εταιρίας, αφού το στέλεχος αναπτυσσόταν στα κομμάτια που είχε ανάγκη η εταιρία. 

Πλέον αυτό έχει αλλάξει. ‘Έχει μετακινηθεί η ευθύνη στα ίδια τα στελέχη. Επίσης, βλέπουμε να εντείνεται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης (quiet quitting). Πολλά στελέχη εξετάζουν άλλες προοπτικές ακόμη και εκτός του ρόλου που κατείχαν. Μάλιστα, πάνω από το 70% των C-level στελεχών εξετάζουν να παραιτηθούν από την εργασία τους για μια άλλη, που τους παρέχει καλύτερο well-being.

Επίσης, οι έρευνες έχουν δείξει την ανάγκη των εργαζομένων για ψυχική υγεία, για μια ευέλικτη εργασία και προσωπική ισορροπία. Μόνο το 50% των εργαζομένων πιστεύουν πως οι εταιρίες ενδιαφέρονται για την ευημερία τους. Οι εργαζόμενοι ασφυκτιούν με τις προσδοκίες να είναι πάντα συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή και την υγεία τους για την εργασία τους, ενώ σχεδόν των 90% των directors πιστεύουν πως κάνει κάτι για αυτό.

Συνεπώς, είδαμε την ανάγκη υποστήριξης είτε στελεχών, είτε μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολύ ελκυστικές τιμές που παλιότερα ήταν μόνο για τις εταιρίες. 

Ποιοι είναι οι πελάτες μας

Συνεργαζόμαστε με στελέχη, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και να τους στηρίζει στο επόμενο βήμα της καριέρας ή στην αναβάθμιση του ρόλου του οποίοι διεκδικούν. Προσωπική ανάπτυξη όμως δεν σημαίνει μόνο η επαγγελματική αλλά και η προσωπική ανάπτυξη και μάλιστα συχνά αυτές οι 2 έννοιες είναι αλληλένδετες. Ειδικότερα, λόγω της πανδημίας το ψυχολογικό κομμάτι και οι σχέσεις είναι κάτι που πλήττονται.

συνάντηση στελεχών

Εμείς λοιπόν έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να προσεγγίζουμε το θέμα ολιστικά με εργασιακή εμπειρία σε ανταγωνιστικά εταιρικά περιβάλλοντα που συνδυάζονται με συνεχόμενες σπουδές σε διαφορετικά αντικείμενα (business psychology, social studies, economics, technology).

Το κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι ένα δαιδαλώδες και ενδιαφέρον κομμάτι που χρειάζεται εστιασμένη υποστήριξη βασισμένο σε σύγχρονες μεθοδολογίες και υποστηριζόμενο από την εμπειρία της εφαρμογής σε διαφορετικά εταιρικά περιβάλλοντα. 

Αλλαγή στον τρόπο εργασίας

Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος εργασίας έχει αλλάξει σε πολλαπλά επίπεδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που σε κάποιες επιχειρήσεις και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είχε δρομολογηθεί και συναντούσε αντιστάσεις εδώ και μια 10ετία κατάφερε να γίνει λόγω αναγκαιότητας της πανδημίας σε λίγους μήνες.

Το μοντέλο της τηλε-εργασίας που κάποιες αμερικάνικες πολυεθνικές το εφάρμοζαν πιλοτικά τώρα έγινε η νέα κανονικότητα, επηρεάζοντας τον τρόπο της διοίκησης, της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, τον τρόπο ιεράρχησης των αξιών και την ανάγκη για προσωπική ισορροπία. Οι εταιρίες μιλούν τώρα περισσότερο από ποτέ για τον " πόλεμο των ταλέντων " και την έλλειψη τεχνικά άρτια επαγγελματιών που μπορούν να ποδηγετήσουν την αλλαγή. 

εργαζόμενος

Σε αυτό το κομβικό σημείο ερχόμαστε να υποστηρίξουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε να γίνουν πιο ορατά τα στελέχη στον οργανισμό/αγορά εργασίας και να τους υποστηρίξουμε στη νέα εποχή (αλλαγή κουλτούρας, αξιολόγηση δυνατών σημείων, σχεδιασμός/ανασχεδιασμός career path και ανάπτυξη δεξιοτήτων).

Οι έρευνες έχουν δείξει πως μόνο για το καλοκαίρι του 2022, έχουν πραγματοποιηθεί 20% μετακινήσεων στελεχών και το 59% έχει δηλώσει πως επιθυμεί να κάνει μετακίνηση το επόμενο εξάμηνο. Συνεπώς, είδαμε την ανάγκη υποστήριξης των μεμονωμένων στελεχών που επιθυμούν μια αλλαγή και ακόμη δεν έχουν εντοπίσει τι αλλαγή τους ταιριάζει ή πως θα πετύχουν την αλλαγή που επιθυμούν. Μάλιστα, στην πλειονότητα των συνεδριών επαγγελματικής μετάβασης, άλλα τα άτομα έλεγαν πως επιθυμούσαν και άλλα πραγματικά ήταν, καθώς πολλές φορές ακολουθούσαν το career path που είχε ανάγκη ο οργανισμός και όχι εκείνο που είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιθυμούσαν. 

Ακόμη, υπάρχουν και στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια εταιρία και δεν ξέρουν πως να αντιμετωπίσουν το νέο ρόλο. 

Τις περισσότερες φορές δεν έχουν και την κατάλληλη καθοδήγηση και αυτό τους προκαλεί στρες ή αντίστοιχα προκαλούν στον εαυτό τους burn-out από το φόβο τους να βγουν ανεπαρκείς (sacrifise syndrome / Boyatzis). Αυτό που κάνει εντύπωση πως όταν τα άτομα παίρνουν προαγωγές αδυνατούν να κάνουν τη μετάβαση στο νέο ρόλο σε επίπεδο δεξιοτήτων, τρόπο διοίκησης και σκέψης (fixed mindset vs growth mindset) που αυτό του δημιουργεί προβλήματα απόδοσης, αδυναμία χειρισμού και κινητοποίησης ομάδας, διαρροή εργαζομένων). Πολλές φορές δεν έχει υπολογιστεί από τις εταιρίες budget υποστήριξης και έτσι μένουν τα στελέχη μετέωρα. Μάλιστα, το τελευταίο είναι ζητούμενο περισσότερο από ποτέ για τις εταιρίες και τους managers. Καθώς, ο τρόπος στελέχωσης έχει αλλάξει και πάμε στη δημιουργία προτύπου εταιριών ως ελκυστικού εργοδότη και στην ανάδειξη εργαζομένων ως πρεσβευτές εταιρικών αξιών χρειάζεται ένας άλλος τρόπος δράσης.

Ακόμη μια αλλαγή που έχει επέλθει στους εργαζομένους είναι ότι αναζητούν ένα portfolio ένα αντικείμενο που θα τους ενθουσιάσει και όχι απλά μια ιεραρχία (career ladder).

Με άλλα λόγια παλιότερα μιλούσαμε για μεταβιβάσιμες δεξιότητες, δηλαδή δεν ψάχναμε πόσα χρόνια έχει εμπειρία σε κάποια θέση, αλλά τι έχει μάθει από αυτή την εμπειρία το στέλεχος και πως θα μπορούσαν αυτές οι δεξιότητες που ανέπτυξε να έχουν νόημα για κάποια άλλη αγορά. Έτσι, άρχισαν να σπάνε τα στεγανά και είδαμε ανθρώπους /στελέχη να μεταπηδούν σε άλλες αγορές που παλαιότερο ήταν απαγορευτικό. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς είναι μια πραγματικότητα που δε μπορεί να αγνοήσει
κανείς. 

Πώς βοηθάμε;

Αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε εργασιακό θέμα;

Ως οργανωσιακοί ψυχολόγοι (business psychology) και πιστοποιημένοι coaches είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε κάθε βήμα της αλλαγής ή να βοηθήσουμε να δεις καθαρά τις επιλογές σου μέσω της συστημικής προσέγγισης.

  • Παλιότερα μιλούσαμε μόνο για στοχοθεσία και τώρα μιλάμε για ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Εναρμόνιση του ατόμου με τις αξίες και τα εργασιακά περιβάλλοντα που του ταιριάζουν καλύτερα.
  • Οι πρόσφατες έρευνες του ICF για τον αντίκτυπο των συνεδριών έχουν αποδείξει στην αύξηση της αυτό-γνωσίας, αυτοπεποίθησης, κινητοποίησης, βελτίωσης της επικοινωνίας , παραγωγικότητας και εναρμόνιση .
  • Πολλά στελέχη είναι σε κάποια σταυροδρόμια και χρειάζονται κάποιο πιστοποιημένο coach που θα τους βοηθήσει να δουν τα τυφλά σημεία, να απελευθερώσουν το κρυμμένο δυναμικό τους και να χτίσουν τα επόμενα βήματα
  • Σχεδιασμός επαγγελματικού προφίλ και career path
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης
  • Κινητοποίηση
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης και αποτελεσματικής διαχείρισης ομάδας
  • Να απελευθερώσει τις δυνατότητες που έχει ακόμη και από διαφορετικά αντικείμενα
  • Να δει τα τυφλά σημεία του.
  • Να βελτιώσει την επικοινωνία του και τις σχέσεις του με την ομάδα
Group Coaching

Team Coaching
Group Coaching

Συχνά συντελούνται ομάδες που οφείλουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση ad hoc ή να αποκτήσουν συνοχή και ψυχολογική ασφάλεια, ώστε να αναδείξουν τη δημιουργικότητα τους στην επίλυση των προκλήσεων που αναδύονται.
Το Coaching βοηθά τόσο τον επικεφαλής όσο και την ομάδα να αποκτήσουν στόχο, ρυθμό, κοινό βηματισμό, κατεύθυνση και καλές πρακτικές ώστε να μην αναλώνονται σε ατέλειωτες συναντήσεις και να παράγουν περισσότερη σπουδαία δουλειά με νόημα που τους γεμίζει πληρότητα.

α) βοηθά στην καλυτέρευση της αποτελεσματικής επικοινωνίας
β) δέσιμο ομάδας
γ) ενεργοποίηση όλων των συμμετέχοντων
δ) αποτελεσματική διοίκηση με αναπτυξιακό τρόπο  

Κατερίνα Αντωνοπούλου

Οργανωσιακή ψυχολόγος | Πιστοποιημένη Executive Coach | Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Επικοινωνία

antonopouloukaterinacoach@gmail.com